2023.03.21 Generalforsamling/Hauptversammlung DTIH

Kære medlemmer,

liebes Mitglied

DTIH glæder sig til at invitere til årets generalforsamling:

Tirsdag 21. marts 2023 kl. 17:30

Tysklands Ambassade

Portland Towers

Göteborg Plads 1

2150 København Nordhavn

Tilmelding senest 14. marts 2023 via hjemmesiden her eller mail til

PROGRAM:

17:30 Generalforsamling

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Valg af
  • Formand:

Nina Grunow blev valgt i 2021 og er derfor på valg.

 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Følgende er til genvalg:

Henrik Moltzen, Claas Thöle blev valgt i 2021 begge genopstiller,

Barbara Coogan blev valgt i 2021 og genopstiller ikke.

Bo Christiansen, Camilla Bjerning Schack, Niels Kjær blev valgt i 2022 og er derfor ikke på valg.

 • Bestyrelsessuppleanter:

Nils Andersson – genopstiller.

 • Revisorer:

Lindeberg Storm Fischer genopstiller som klubbens revisor.

 1. Indkommende forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 2. Eventuelt

18:15 Aftenens indlæg: Tysklands ambassadør i Danmark Dr. Pascal Hector holder indlæg om et aktuelt emne

19:00 Netværk og middag

20:30 Tak for i dag