2023.02.28 DTIH online – STRING Megaregion – Nordeuropa som center for grøn udvikling og teknologi

En invitation til online møde tirsdag 28. februar 2023 kl. 17:00-18:00

Ifølge OECD har landene i Nordeuropa et fantastisk potentiale til at blive et globalt center for innovation, udbredelse og eksport af grøn industriteknologi. Udfordringen er imidlertid, at de enkelte grønne vækstcentre i Tyskland og Skandinavien er for små til at gøre en forskel på globalt plan. Men hvis vi tænker på tværs af grænser og arbejder sammen om at accelerere den grønne omstilling, kan vi skabe en ren grøn økonomi for fremtiden.

STRING arbejder for at øge forbindelsen mellem lokale og regionale myndigheder med en grøn vækstprofil for at skabe en førende megaregion, der er i stand til at konkurrere på globalt plan inden for grøn teknologi. De udruller bæredygtige, effektive grænseoverskridende transportsystemer, fremmer ny innovationsinfrastruktur og opbygger et fælles brand mellem deres medlemmer for at realisere Nordeuropas potentiale som et grønt knudepunkt.

DTIH har inviteret administrerende direktør Thomas Becker fra STRING til at fortælle os om deres arbejde, og hvordan de ser fremtiden for skandinavisk og tysk integration.

Tilmelding via her: https://member.dtih.dk/memberportal/subscribe/index/109187 eller mail: tilmelding@dtih.dk