DTIH: To lande – ét netværk

Dansk-Tysk Industri- & Handelsklub blev grundlagt I 1970. Den er - i lighed med Det Tysk-Danske Handelskammer, der blev grundlagt i december 1992 - etableret med det formål at medvirke til at fremme de økonomiske forbindelser mellem Danmark og Tyskland og til at skabe kontakt mellem interesserede inden for erhverslivet i de to lande, enkeltpersoner såvel som firmaer og institutioner.

Mens Det Tysk-Danske Handelskammer varetager denne opgave gennem bl.a. professionel rådgivning, formidling af forretningsrelationer, publikationer, konferencer etc. mod betaling, tager Dansk-Tysk Industri- & Handelsklub initiativ til virksomhedsbesøg og foredragsaftener om aktuelle emner indenfor økonomi, handel og politik. Disse danner samtidigt et forum for debat og selskabeligt samvær for medlemmerne og deres gæster. Arrangementerne giver således rig mulighed for at fremme klubbens formål.

Bestyrelsen vil med glæde modtage nye medlemmer.

Ønsker du medlemskab, klik her.

Nina Grunow
Bestyrelsesformand