Medlemskab

Personlig medlemskab

Dansk-Tysk Indstri- & Handelsklub arrangerer virksomhedsbesøg og foredragsaftener om aktuelle emner indenfor økonomi, handel og politik. Disse danner samtidigt et forum for debat og selskabeligt samvær for medlemmerne og deres gæster.
Medlemsskabet giver mulighed for at deltage i klubbens aktiviteter. (Se kommende og tidligere aktiviteer under Kalender).
Som medlem får man desuden tilsendt klubbens nyhedsbreve, årbog samt login til klubbens hjemmeside.

Det årlige kontingent for personligt medlemsskab er 400 DKK.
Vores kontonummer er 4420 4420531516.

Virksomhedsmedlemskab

Dansk-Tysk Indstri- & Handelsklub arrangerer virksomhedsbesøg og foredragsaftener om aktuelle emner indenfor økonomi, handel og politik. Disse danner samtidigt et forum for debat og selskabeligt samvær for medlemmerne og deres gæster.
Medlemsskabet giver mulighed for at deltage i klubbens aktiviteter. (Se kommende og tidligere aktiviteer under Kalender).
Som medlem får man desuden tilsendt klubbens nyhedsbreve, årbog samt login til klubbens hjemmeside.

Virksomheder har mulighed for at tegne medlemsskab for 3 navngivne personer.
Det årlige kontingent for virksomhedsmedlemsskab er 1000 DKK.
Vores kontonummer er 4420 4420531516.

Studentermedlemskab

Dansk-Tysk Indstri- & Handelsklub arrangerer virksomhedsbesøg og foredragsaftener om aktuelle emner indenfor økonomi, handel og politik. Disse danner samtidigt et forum for debat og selskabeligt samvær for medlemmerne og deres gæster.
Medlemsskabet giver mulighed for at deltage i klubbens aktiviteter. (Se kommende og tidligere aktiviteer under Kalender).
Som medlem får man desuden tilsendt klubbens nyhedsbreve, årbog samt login til klubbens hjemmeside.

Det årlige kontingent for personligt medlemskab for studenter er 200 DKK.
Vores kontonummer er 4420 4420531516.