2024.03.19 DTIH Generalforsamling/Jahreshauptversammlung und Vortrag zum Fehmarn Belt Projekt

Ordinær generalforsamling i Dansk Tysk Industri- og Handelsklub.

Arrangementet afholdes i år:

Tirsdag 19. marts 2023 kl. 17:30

Restaurant Mastek Turbinehuset

Adelgade12

1304 København K

Tilmelding senest 14. marts 2024 via hjemmesiden https://member.dtih.dk/memberportal/subscribe/index/132997 eller mail til tilmelding@dtih.dk

Aftenens indlæg: Stig Rømer Winther, CEO af Femern Belt Development, holder oplæg om projektet status.

  • Stig vil fortælle om potentialerne for det danske og tyske erhvervsliv og dansk/tysk samarbejde forud for og når Femern Bælt-forbindelsen er etableret.
  • Femern Belt Development, er drivkraft for vækst og udvikling i Region Sjælland og på Sydfyn i relation til Femern-projektets anlægsfase. De er derudover omdrejningspunkt for det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde og tilbyder en række ydelser rettet specifikt mod erhvervslivet.