2017.03.14 Generalforsamling DTIH afd. vest

Under henvisning til klubbens vedtægter indkaldes herved til

DTIH afdeling VEST´s ordinær generalforsamlingtirsdag, den 14. marts 2017, kl. 18.30Fleggaard Leasing A/S,

Industrivej 8, DK-6330 Padborg,

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virke i det forløbne år:

– afdeling vests aktiviteter siden sidste generalforsamling

– bestyrelsens aktiviteter siden sidste generalforsamling

– informationer fra afdeling øst

 3. Valg af medlemmer af bestyrelsen

– Poul Wehmeyer ønsker ikke at stille op på ny; bestyrelsen forslår valget af Nicklas Lind Bordvik som nyt bestyrelsesmedlem

– Anja Muus og Søren Kring står til genvalg; bestyrelsen forslår genvalget

 4. Valg af suppleanter af bestyrelsen

 

 

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænder senest den 10. marts 2017.

Kl. 18:30 Generalforsamling

Kl. 18:45 Afslutning

Med venlig hilsen

p. b. v. Dr. Ludwig Allkemper

Formand

Fleggaard Leasing A/S
Industrivej 8
6330 Padborg Danmark