2021.05.18 – ProjectZero

Adm. direktør i ProjectZero Peter Rathje vil holde et oplæg om ”Byernes roller i klimaudfordringen – med udgangspunkt i Sønderborg´s ProjectZero og skalering til både Danmark og Globalt”.

ProjectZero er Sønderborgs vision om, gennem omstilling af energisystemet, at reducere områdets CO2-udledning til NUL i 2029 og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs.

Visionen bakkes op af et enigt byråd samt en række offentlig-private partnere med Bitten & Mads Clausens fond i spidsen.

Vi ser frem til at se så mange som muligt fra både øst og vest til et spændende foredrag og efterfølgende diskussionsrunde.

Du kan læse mere om projektet her: https://www.projectzero.dk/

Tilmelding under følgende link: https://member.dtih.dk/memberportal/subscribe/index/64626

*****************

Adm. Direktor für ProjectZero Peter Rathje wird einen Vortrag halten zu der Rolle der Städte bei den Klimaherausforderungen. Als Beispiel wird hier Sønderborg’s ProjectZero genommen im sowohl dänischen als auch globalen Zusammenhang.

ProjectZero ist die Vision der Stadt Sønderborg durch die Umstellung vom Energiesystem die CO2 Emissionen bis 2029 auf Null zu reduzieren und gleichzeitig neue Kompetenzen und Jobs zu schaffen.

Dieses Projekt wird u.a. von der gesammelten Bürgerrepresentation gestützt sowie einigen öffentlich-rechtlichen Partnern mit dem Bitten & Mads Clausens Fond an der Spitze.

Mehr Info zum Projekt findest du hier: https://www.projectzero.dk/

Anmeldung unter folgendem Link: https://member.dtih.dk/memberportal/subscribe/index/64626